جشــن سپاس پیش دبستانــی ها

جشن سپاس بچه های پیش دبستانــی با حضور معلم کلاس جناب آقای جعفریان برگزار شد...