چنین نسلی لازم داریم: بایستی ایمان، سواد، غیرت، شجاعت و خودباوری، انگیزه‌ی کافی و توان جسمی و فکریِ حرکت داشته باشد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین «اَعِرِ اللهَ جُمجُمَتَک»؛ زندگی و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدّیّت حرکت کند؛
​​​​​​​در یک کلمه یعنی یک موجود انقلابی؛ معنای انقلابی این است.
​​​​​​​
​​​​​​​(امام خامنه ای - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ )

تربیـت جوان مؤمـن انقلابـی

حـــقِ صُحبَــــت

مـــرگ خیلــی آسان می‌تواند الان به سراغ من بیایــــد، اما مــــن تا می‌توانم زندگی کنـم نبایـد به پیشواز مرگ بروم. البتـه اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبـرو شدم - که می‌شوم - مهـم نیســت، مهـم این است که زندگـی یا مرگ من چه اثـری در زندگی دیگران داشتـه باشد...
- از کتاب ماهی سیاهِ کوچولو

پيــروي از ابراهيـــم (ع) در تربيــت يعني شكستــن بت، يعني هم بُت ها را بشكن؛ هم بگذار متعلـم خود نتيجــه بگيــرد كه بُــت ناتوان است، بت شكستنــي است. يعنـــي بين متربيانــت باش و با آن ها برو، با آن ها برگـــرد، با آن ها بفهــم، آخرش هم نـــگو خورشيد نپرستيـــد؛ بگو من خاموش شونـــدگان، افول كننـــدگان را دوســـت ندارم.
تربيــت ابراهيمـــي(ع) يعني يك روزه نتيجـــه نمي گيري، بايد صبــر كني اما اگر نتيجـــه گرفتي، آن ها كه حرفـت را فهميدنـــد خوب مي فهمند و ديگر به ستاره پرستي بَرنمي گردنـــد. ابراهيم وار كه درس دادي يك شاگــــردت مي شود لوط، وشاگردانــــت خود، پيامبراننــد. ابراهيـم وار كه شدي، وسط بيابان شبه جزيره هــم كه بروي، خانـه ات مي شـــود بيت الله، و الي الابد سبك زندگي ات مي شود سنـــت، مي شــود حج...​​​​​​​

داســـتان مدرســـه ی زنــدگی

در پیام امام چــــه می گــــذرد...؟

تهران، خیابان شهید کلاهدوز، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان سنجابـی ، خیابان میرفرشــی، کوچه آزاده، پلاک 2

شماره تماس: 22766576 (021)