برگزاری مراسم زنگ هیئـت دبستانی ها

زنگ هیئت بچه های دبستان روزهای یکشنبه برگزار می شود که پذیرایی بعد از مراسم، توسط بچه های کلاس های مختلف هر هفته انجام می شود...