گزارش کلاس های دست ورزی پیش دبستانی ها

بچه های پیش دبستانی در کلاس های آموزشی، مهارت های دست ورزی و خلاقیت را می آموزند...