هفته ی سوم پایگاه تابستانی ولایت

برگزاری کلاس های هفته ی سوم پایگاه تابستانی ولایت و آموزش مبانی آناتومی و تشریح، آموزش سرویس شیرآلات خانگی و در نهایت اردوی زیارتی امام زاده صالح...