هفته ی چهارم پایگاه تابستانی ولایت

برگزاری کلاس های هفته ی چهارم پایگاه تابستانی ولایت و آموزش مبانی طب سنتی، آموزش اولیه و مبانی کار با چوب، کلاس های آموزشی مهارت محاسبات عددی و اردوی علمی - تفریحی آسمان نما...