هفته ی پنجم پایگاه تابستانی ولایت

برگزاری کلاس های هفته ی پنجم پایگاه تابستانی ولایت و آموزش مبانی کمک های اولیه، آموزش کار با چوب و ساخت پروژه ی گلدان چوبی و اردوی زیارتی و تفریحی مقبره الشهدای شهرک شهید محلاتی و پینت بال...