هفته ی ششم پایگاه تابستانی ولایت

برگزاری آزمون پایانی دوره ی آموزشی تابستانی بچه های دبیرستان و اردوی ورزشی - زیارتی کوهنوردی و تپه ی نورالشهدای کلکچال...