مراسم بزرگداشت هفته ی بسیــج دبیرستان

مراسم بزرگداشت هفته ی بسیج با سخنرانی یکی از آزادگان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در جمع دانش آموزان دوره ی اول دبیرستان و دوره ی دوم دبیرستان برگزار شد...