مراسم عزاداری شهادت حضــرت زهرا (س)

برگـــزاری مراســــم شهـــادت حضــرت زهرا (س) و راه اندازی دستــه ی عزاداری شهادت بانوی دو عالـــــــم...