ولادت حضرت زهـرا(س) و مراســـم بزرگداشــت روز مادر

بچه های دبستان به مناسبت روز مادر و ولادت حضــرت زهرا(س) از مادران گرامی تقدیــر کردند...