اختتامیــه‌ی پایگاه تابستــانی ولایت دبیرستـــان...

اختتامیــه‌ی پایگاه تابستــانی ولایت دبیرستـــان...
اردوی آخرین هفته ی پایگاه تابستانــی ولایت برگزار شد... برنامه ی اختتامیــه پایگاه تابستانــی شامل والیبال ساحلــی، استخــر، نمایش تنهاتـر از مسیــح و شب‌خوابی در مدرســه و فوتســال بود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شــد...
ادامه مطلب

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان
برگزاری کلاس مهارت سوادرسانه ای... برگزاری کلاس مهارتی و هنری کاشی شکستــه... برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، علوم آزمایشگاه، فیزیک و ادبیات کهــن... برگزاری برنامه اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت؛ زیارت امام‌زاده صالح و چالش بازی اتاق فرار...
ادامه مطلب