برگزاری مسابقات ورزشی دبیرستانی ها به مناسبت روز تربیت بدنی

برگزاری مسابقات ورزشی و قهرمانی بچه های کلاس یازدهــــم...

کاپ اخلاق به دانش آموزان کلاس دهــم تعلق گرفــت...