برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان
برگزاری کلاس های مهارتی سفالگری و کار با چوب... برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، زبان انگلیسی و ادبیات کهــن... برنامه ی اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت در اردوگاه شهید باهنــر برگزار شد...
ادامه مطلب