برگزاری مسابقات بازی های رومیزی دانش آموزی

برگزاری مسابقات بازی های رومیزی دانش آموزی
مسابقات مهارتی بازی های فکری ( بازی های رومیزی ) کوریدور بین بچه های دوره اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان برگزار شد که در نهایت آقای هاشمی از دوره ای اول دبیرستان و آقای حاجیان از دوره دوم دبیرستان به مسابقه ی نهایی راه پیدا کردن که درنهایت آقای حاجیان قهرمان این مسابقات شدند...
ادامه مطلب

برگازاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستــان

برگازاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستــان
انتخابات شورای دانش آموزی بالاخره بعد از چند روز تبلیــغات توسط کاندیداها و ارائـــه ی برنامه ها، برگزار شد و آقایان خنجری (دوازدهم)، ارجمندخواه (دوازدهم)، کنی (دوازدهم) و صفاری (دهــم) برای شورای دانش آموزی متوسطه ی دوم و آقای جهانی (نهم)، فرهنگی(هشتم)، سیاری(نهم) و فتحی نیا (هفتم) برای شورای دانش آموزی متوسطه ی اول انتخاب شدند...  
ادامه مطلب