برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبستان
برگزاری کلاس های مهارتی سفالگری و کار با چوب... برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، زبان انگلیسی و ادبیات کهــن... برنامه ی اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت در اردوگاه شهید باهنــر برگزار شد...
ادامه مطلب

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان

برگزاری اولین هفتـــه ی پایگاه تابستانــی ولایت دبیرستان
برگزاری کلاس مهارت سوادرسانه ای... برگزاری کلاس مهارتی و هنری کاشی شکستــه... برگزاری کلاس های آموزشی ریاضی، علوم آزمایشگاه، فیزیک و ادبیات کهــن... برگزاری برنامه اولین اردوی پایگاه تابستانی ولایت؛ زیارت امام‌زاده صالح و چالش بازی اتاق فرار...
ادامه مطلب