برگزاری مسابقات بازی های رومیزی دانش آموزی

برگزاری مسابقات بازی های رومیزی دانش آموزی
مسابقات مهارتی بازی های فکری ( بازی های رومیزی ) کوریدور بین بچه های دوره اول دبیرستان و دوره دوم دبیرستان برگزار شد که در نهایت آقای هاشمی از دوره ای اول دبیرستان و آقای حاجیان از دوره دوم دبیرستان به مسابقه ی نهایی راه پیدا کردن که درنهایت آقای حاجیان قهرمان این مسابقات شدند...
ادامه مطلب